ÜRÜNLER HAKKINDA

KOMPANZASYON PANOSU

Sanayinin ve çalışan sistemlerin olmazsa olmaz enerji ihtiyacı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisini kullanırken bir yandan da verimli kullanmak bir yandan da alternatif çözümler üretmek gerekir. Bu durum, endüstriyel işletmelerde kompanzasyon ile sağlanır. Peki kompanzasyon nedir? Neden önemlidir? Bu soruların cevapları için önce aktif, reaktif ve görünür güç kavramlarını açıklayıp güç üçgeninden bahsedeceğiz. Daha sonrasında ise kompanzasyonun önemine değineceğiz.

Sanayinin candamarı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin üretilmesinde ve iletilmesinde 4 önemli faktör bulunmaktadır.

► Kalite
► Süreklilik
► Yeterlilik
► Ucuzluk

Ancak ülkemizde fosil yakıt kaynaklarına yeterince sahip olmadığımızdan bu kaynakları oldukça pahalı kullanmaktayız. Bilindiği üzere ülkemizde elektrik üretiminin büyük bir kısmınıda bu kaynaklardan sağlamaktayız. Sonuç olarak üretimin yanında verimliliği esas ilke kabul ederek mevcut enerji sisteminden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. Elektrik enerjisinde kalitenin yakalanabilmesi için Reaktif Güç Kompanzasyonu ismini verdiğimiz sistem geliştirilmiştir.
 
Özgür Elektrik Aksa Jeneratör Olarak Özgür Enerji Sistemlerini Tasarlamaktayız. İkinci El Ve Fabrika Çıkışlı Kompanzayon Sistemlerini En İyi Ve Verimli Şekilde Kullanıma Sunmaktayız.

JENERATÖR

 

Jeneratör Nedir

Jeneratörlerin Hayatımızda Önemi Çok Büyüktür.

Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren genellikle elektromanyetik endüksiyon kullanan bir cihazdır. Tam tersi olan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren motorlarla benzerlik göstermektedir. Jeneratörler içerisinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bataryalar, ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren termo elektrik jeneratörler ve ışık enerjisinide elektrik enerjisine çeviren fotoelektrik devreler bulunur.
Bizim düşüncemizin aksine jeneratörler çok basit bir çalışmasına sahiptir. Elektrik motoru gibi çalışır ancak tersine çalışır. Önemli olan nokta eksenin dönme hızının akımın büyüklüğünü etkilemesidir. Buda elektriklerden beklediğimiz verimin bizler için daha verimli olmasını sağlar.

Jeneratörlerin çalışma prensibi mekanik enerji kaynakları, güneş, güneş enerjisi, sıkıştırılmış hava ve benzeri kaynaklarda yararlanılır.  Veya ilk hareketi veren su türbini, buhar türbini, içten yanmalı motor yada gaz türbini gibi aletlerdir. Jeneratörün dönme harekelerini gerçekleştirmesine bu kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu sistemler günümüzde elektrik kullanımında en etkili verimi almak için en etkili yol haline gelmiştir.

Hidrofor Nedir ve Hidrofor Çalışma Prensibi

Hidrofor veya su deposu bağlantılı sistemler çok katlı binaların su ihtiyacını karşılamak için şehir şebeke basıncı yetersiz kaldığı durumlarda kurulur. Hidrofor ve su deposu ayrı ayrı kullanılabildiği gibi bazı tesisat sistemlerinde beraber de bağlanabilir.

Basıncı düşük suyu, hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu pompalama sistemlerine hidrofor (basınçlandırma deposu) denir. Basınçlandırma işlemini tank, pompa ve bunların üzerine takılan yardımcı elemanlar yapar.

Dalgıç Pompa Nedir?

 Dalgıç Pompalarda, motor pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde izole edilerek sızdırmazlık sağlanmıştır. Herhangi bir dış etkene maruz kalmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.

Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın motor kısmına pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Bir çok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Ayrıca en küçük dalgıçlardan apompaları populerdir. Derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmakta alışılmış olan tipler çok kademeli dalgıç pompalardır

Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yer altı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya az kirli suların basınçlandırılmasında kullanılmaktadır. Süs havuzları ve fıskiyeler de bu pompaların kullanılabildiği alanlardır.

Dalgıç pompaların ideal uygulama yeri küçük çaplı keson veya derin kuyular ve tünellerdir. Bakım gerektirmemesi ve sadece akışkan içerisine tamamen daldırıldıktan sonra kullanılabilmesi nedeniyle yer hazırlığı gerektirmezler.

Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar, konforlu bir iletişim sağlarlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arızalar oldukça azdır.