RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi ve akım oluşturması ile oluşan doğa olayıdır. Rüzgar enerjisi yeryüzünün fiziki farklılıklarından ve güneşin atmosferi farklı ısıtmasından da meydana gelir. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisinin farklı bir şeklidir. Kısaca rüzgar enerjisiatmosferde ki basınç farklarından meydana gelir.Basınç farklılıkları rüzgar enerjisinin temelini oluşturur.

Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi ,rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile elde edilir.Enerji dönüşümü çeşitli mekanizmalar kullanılarak gerçekleştirilir.

Rüzgar enerjisini kullanmak için rüzgar gücü optimum seviyede estiği bölgelerde kurulan rüzgar türbinleri vasıtasıyla sağlanır. Optimum rüzgar seviyesi, rüzgarın yerden 10 ve 50 metre yükseklikte ve en az 4m/s hızla esmesi demektir.

Rüzgar tribünü 2 çeşittir. Bunlar yatay eksenli rüzgar türbinleri ve dikey eksenli rüzgar türbinleri dir. Ama dünya genelinde en çok yatay eksenli rüzgar türbini çeşitleri tercih edilmektedir.