Anasayfa

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji, Doğanın Bir parçası olarak sürekli devam eden doğal süreçlerdeki  enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynakları genel tanım içerisinde tanımlayacak olursak güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

En geniş tanımıyla , yenilenebilir enerji kaynakları; doğal süreçteki enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ve kendini yeniden dönüştürebilmesi olarak tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir yani sistematik dönüşümlü enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

 

KOMPANZASYON 

Sanayi çalışma sistemlerinin en önemli enerji ihtiyacı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisini  bu sistemlerde kullanırken bir yandan da verimli kullanmak gerekir. Bu durum, endüstriyel işletmelerde kompanzasyon sistemleri ile sağlanır. Öyleyse kompanzasyon nedir? Bu işletmeler için neden önemlidir? 

Sanayinin olmazsa olmazı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin üretilmesinde ve dağıtılmasında en önemli 4 önemli faktör bulunmaktadır.

Bunlar Sırayla ; Kalite – Süreklilik -Yeterlilik – Ucuzluk olarak sıralanabilir.

Ancak enerjimizin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan sağladığımız halde bizim ülkemizde yeterince fosil yakıt kaynaklarına sahip olmadığımızdan  bu kaynakları oldukça pahalı kullanmaktayız.  Sonuç olarak  elektrik enerjisinde kalitenin yakalanabilmesi için Reaktif Güç Kompanzasyonu ismini verdiğimiz sistem geliştirilmiştir.Bu sistemle istenilen verimlilik sağlanabilmektedir.
 
 
SU ARITMASI VE SU ARITMA SİSTEMLERİ
 
Suyu daha kabul edilebilir hale getirmek için su kalitesini artıran işlemlerdir.  İçme suyu, endüstride kullanım için su temini, sulama sistemleri, nehir akımı bakımı, suyun daha güvenli bir şekilde çevreye iade edilmesi gibi diğer birçok kullanım olabilmektedir. Su arıtımı yabancı ve kirletici  maddeleri ve istenmeyen bileşenleri uzaklaştırır derişimini azaltarak suyun istenen ölçüde olmasını sağlar. İçme suyu sağlamak için arıtma, olumsuz sağlık etkileri için kısa veya uzun vadeli bir risk olmadan insan tüketimi için yeterince saf su üretmek üzere kirletici maddelerin ham sudan çıkarılmasını ve ayrıştırılması olayıdır. 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: